Privacyverklaring SterkTeamwerk

1. Toelichting op de verklaring

SterkTeamwerk mag de gegevens die jij verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving (De Algemene Verordening Gegevensbescherming) is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt.

Ook SterkTeamwerk vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft SterkTeamwerk in deze verklaring een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens SterkTeamwerk expliciet om jouw toestemming moet vragen.


2. De persoonsgegevens die SterkTeamwerk gebruikt en met welk doel

SterkTeamwerk verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van SterkTeamwerk of via de mail contact met ons opneemt. SterkTeamwerk verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

• de overeenkomst die klanten met SterkTeamwerk sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;

• onze dienstverlening te kunnen leveren;

• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;

• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;

• jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

De website www.sterkteamwerk.nl maakt gebruik van cookies van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Een cookie is een klein (tekst)bestand dat een website op de harde schijf van je computer zet, op het moment dat je de site bezoekt. Daardoor kan je bijvoorbeeld zien hoe vaak en wanneer de site bezocht wordt en welke pagina’s populair zijn. De verkregen informatie van de cookie, in combinatie met je IP-adres, wordt overgeplaatst naar één van de Google servers. Dit kan een server zijn die zich in de Verenigde Staten bevindt.

Als je niet wilt dat Google Analytics een cookie plaatst, dan kan je dit via je browser uitschakelen.


3. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

SterkTeamwerk verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de SterkTeamwerk-organisatie, tenzij:

• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;

• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die SterkTeamwerk met jou heeft gesloten;

• je daarvoor toestemming hebt gegeven.


4. Plichten, beveiliging, geheimhouding en bewaartermijn

• SterkTeamwerk verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en deze verklaring;

• jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door SterkTeamwerk worden ingezien, tenzij volgens deze verklaring anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door SterkTeamwerk beveiligd tegen onbevoegde toegang;

• de beveiliging bestaat uit een wachtwoord om in te loggen in het digitale systeem.

• SterkTeamwerk heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan SterkTeamwerk verstrekte persoonsgegevens;

• jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. SterkTeamwerk hanteert een termijn van vijf jaar na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal SterkTeamwerk zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.


5. Inzage persoonlijke gegevens en aanpassen

Als je wilt, kun je inzage krijgen in je persoonlijke gegevens en/of deze laten aanpassen of verwijderen. Je kunt daarvoor contact opnemen via info@sterkteamwerk.nl en krijgt dan zo snel mogelijk een reactie.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met SterkTeamwerk opnemen en probeert SterkTeamwerk er samen met jou uit te komen.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website www.sterkteamwerk.nl


Opgesteld te Arnhem op 10 mei 2018

Bilderdijkstraat 17 • 6824 NW Arnhem • KvK 09178068 • 06 36353113 • info@sterkteamwerk.nl • www.sterkteamwerk.nl