TGI van Ruth Cohn is een heldere systemische methode om teamprocessen te begeleiden en teamleden te motiveren om effectiever samen te werken.

TGI kijkt systemisch naar vier elementen:

  • De teamopgave, het gemeenschappelijk doel, de taken: HET

  • Elk teamlid met zijn competenties, wensen, gevoelens en geschiedenis: IK

  • De relaties en interacties tussen teamleden: WIJ

  • De omgeving, het kader, de context van het team: GLOBE

Het is van belang om steeds weer een goede balans te vinden tussen deze vier elementen. Door het te ontwikkelen thema centraal te stellen komen al deze aandachtsgebieden aan bod. Zo wordt een cultuur bevorderd waarin teamleden open communiceren en verantwoordelijkheid nemen voor hun rol. Twee grondregels stimuleren dit:

  • Wees je eigen leider: medewerkers uitnodigen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen doen én laten.

  • Storingen hebben voorrang: storingen in het proces serieus nemen en zoeken naar mogelijkheden deze productief te maken.