SterkTeamwerk ontwikkelt teams duurzaam door een cultuur te scheppen waarin teamleden voortdurend kunnen leren en groeien.

Motiverende doelstellingen zorgen voor betrokkenheid en richting. Andere specifieke kenmerken van een succesvol team zijn:

  • veiligheid en vertrouwen

  • open communicatie

  • gedeelde verantwoordelijkheid

  • respect voor verschillen

  • flexibiliteit

  • initiatief tonen

  • successen vieren

Gedrag dat deze succesbepalende factoren belemmert, maken we zichtbaar. Dat wat inspirerende samenwerking bevordert, wordt gestimuleerd. Zo worden teamleden zich meer bewust van hun gedrag en het effect op hun omgeving.