SterkTeamwerk biedt begeleiding die past bij de ontwikkelingsfase van je team. Elk traject begint met een kennismakingsgesprek en een teamanalyse. Als de ontwikkelbehoefte van je team duidelijk is, doen we een voorstel voor een ontwikkeltraject. Dit kan bestaan uit teamcoaching, een teamtraining of de tijdelijke inzet van een teamleider. Ieder traject sluiten we af met een evaluatie.