Teamcoaching - Training - Teamleider

SterkTeamwerk biedt begeleiding die past bij de ontwikkelingsfase van je team. Elk traject begint met een kennismakingsgesprek en een teamanalyse. Als de ontwikkelbehoefte van je team duidelijk is, doe ik een voorstel voor een ontwikkeltraject. Dit kan bestaan uit teamcoaching, een teamtraining of de tijdelijke inzet van een teamleider. Ieder traject sluiten we af met een evaluatie.

Teamcoaching

SterkTeamwerk coacht je team naar succesvolle samenwerking. Daarbij spelen altijd vier elementen een rol:

1. De teamopgave

Je team staat ergens voor. Die missie vertalen naar een gezamenlijk doel geeft focus. Je samen verantwoordelijk voelen voor het resultaat maakt het werk lichter.

2. Het individuele teamlid

Als teamlid moet je alle ruimte krijgen om je te ontwikkelen in een rol die bij je past. Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw bijdrage aan het team.

3. De relaties tussen teamleden

Diversiteit geeft je team kleur. Naast het proces van samenwerking zijn vooral intermenselijke relaties bepalend voor het teamresultaat.

4. De omgeving van het team

Uiteraard is ook de omgeving waarbinnen je team opereert van invloed op de resultaten die je wilt bereiken.

Samen brengen we thema's die de samenwerking negatief beïnvloeden, weer in balans met deze vier elementen.


Teamtraining

SterkTeamwerk verzorgt ook trainingen en workshops. Via ervaringsgericht leren worden kennis en vaardigheden eigen gemaakt. We werken met inspirerende werkvormen in de natuur, die diep doorwerken bij de teamleden.

Hierbij kun je denken aan trainingen of workshops op het gebied van:

  • natuurlijk leiderschap

  • open communicatie

  • conflicthantering

  • kernkwadranten

  • teamopstelling

  • feedback

  • cirkel van invloed

  • projectmatig creëren


Teamleider a.i.

SterkTeamwerk biedt ook tijdelijke "on the job" teamondersteuning.

Als ervaren teamleider begeleidt Ruud van Son  je team naar betere resultaten én meer plezier op de werkvloer.