Werkwijze

Ieder coachtraject begint met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. De coachvraag  wordt geformuleerd en de verwachtingen en behoeften van de klant komen aan bod. Er worden afspraken gemaakt over werkwijze, doelstelling, aantal coachsessies en de bijbehorende kosten. Elk traject sluit af met een evaluatie. 

Tijdens het coachen wordt gebruik gemaakt van werkvormen die zijn afgestemd op de persoon of het team. Hierbij kun je denken aan kernkwaliteiten, teamrollen, voice dialogue,  organisatie opstellingen of spiegelen in de natuur.

SterkTeamwerk werkt volgens de Ethische Gedragscode van de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches (NOBCO). Hierin staan voorwaarden m.b.t. respect, integriteit, verantwoordelijkheid en professionaliteit. 

Algemene Voorwaarden SterkTeamwerk

Privacyverklaring 

Sta sterk met SterkTeamwerk!